ResumenCaso
Mitad del Eclipse
Rama

Área eclipsada
Ocultación Total 1 - LOT = Ls 1 - L = a Ls a (1 - L)/(1 - LOT)
Tránsito Anular 1 - LTT = k2 Lg 1 - L = a k2 Lg a = (1 - L)/(1 - LTT)
Ocultación Parcial 1 - LOP = a0 Ls 1 - L =a Ls a0 = (1 - L)/(1 - LOP)
Tránsito Parcial 1 - LTP = a0 k2 Lg 1 - L = a k2 Lg a0 = (1 - L)/(1 - LTP)<< Página Anterior | | Volver a Artículos de Astronomía | | Ir a Astronomía