Pegaso


aPeg      Markab     El hombro, o el cuerpo del caballo
bPeg      Sheat          El brazo superior
gPeg      Algenib       El flanco
ePeg      Enif             La nariz
zPeg      Homam
qPeg      Bihain
hPeg      Matar
mPeg      Sadalbari
Volver a Nombres de Estrellas | | Ir a Astronomía